top of page
POLITICA CONFIDENȚIALĂ

Informatii generale

Confidentialitatea datelor personale reprezentate de personal este precedata de principiul SC Koho Studio SRL, operatorul datei.

Acest document are scopul de a oferi informații cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării site-ului de internet www.folka.ro, continuarea „Site-ul”

Categorii de prelucrate cancerigene personale

În beneficiul clientului de la Site-ului, SC Koho Studio SRL este responsabilă pentru datele personale, inclusiv adresa de e-mail, adresa de facto, adresa de e-mail și data utilizării îngrijirii. Site-ul, care este un însoțitor/preferință exemplar pentru utilizarea unui cadru SC Koho Studio SRL, este clasificat tocmai ca măsură de precauție în contextul utilizării directe a unui convertor în contextul unui convertor, în contextul of sau în orice alt mod care result in the utilization of Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont utizator pe Site, utilizat de Facebook sau Google, SC Koho Studio SRL este un editor de profil disponibil public al aplicației: adresa de e-mail.

În cazul în care utilizatorul este responsabil pentru utilizarea site-ului, nu este posibil ca site-ul să fie eliminat pe site, iar adresa de e-mail nu este disponibilă creatorului și creatorului. Pe langa finalizarea echipei, adresa de e-mail si data exportului sunt disponibile de la SC Koho Studio SRL, iar firma va fi responsabila de automatizare.

În scopul vizitei site-ului, SC Koho Studio SRL este responsabilă pentru utilizarea completă a îngrijirii personale în contextul utilizării site-ului, dar pentru utilizarea echipamentului în service/punct de contact/contact, în grija este nu este contraindicat.

Scopurile și tematica prelucrării

Clientul site-ului, SC Koho Studio SRL, este responsabil pentru următoarele date personale:

- in sensul relatiei contractuale dintre companie si SC Koho Studio SRL, termenii de referinta relevanti, validarea, transmiterea garantiei catre site, informatii despre detinerea contractului, organizarea contractului. Subiect: Predicțiile în cazul produselor pentru guler albastru sunt incluse în contractul de producție al SC Koho Studio SRL, definit ca cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Personalul membrului personalului nu are dreptul de a executa contractul. Rambursările datelor care fac obiectul încheierii contractului vor face obiectul unui acord contractual între SC Koho Studio SRL.

- în scopul furnizării de servicii juridice către SC Koho Studio SRL în contextul prestării de servicii către intermediarul site-ului, includerea și întreținerea resurselor financiare, caracterul preventiv al arhivelor. Subiect: Prelucrarea datei intrării în vigoare a prezentului regulament nu depășește temeiul legal. Furnizorii de același număr de plante nu sunt prezenți. SC Koho Studio SRL este responsabila de furnizarea serviciilor si serviciilor necesare pentru prestarea serviciilor in incinta Site-ului.

- pentru activitati de marketing, respect pentru transmitere, in scopul comunicarii comerciale (e-mail, sms) a societatii comerciale pentru productia si service-ul SC Koho Studio SRL, pe site-ul site-ului. Subiect: Prelucrarea datei intrării în vigoare a prezentului regulament face obiectul dispozițiilor prezentului regulament.

Furnizorii cu același număr de plante sunt opționali. Rambursările de fitinguri pot fi utilizate în scopul de a determina dacă există sau nu un efect negativ asupra substanței.

- Scopul analizei site-ului, inclusiv funcția site-ului, se bazează pe principiul preferinței și se bazează pe experiența site-ului. Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază az interesam al SC Koho Studio SRL de a-ți face permanent experiența clienților pe Site. Furnizorii cu același număr de plante sunt opționali. Fitingurile de reflux din centrul plantei sunt fie negative pentru piele.

În scopul vizitei site-ului, SC Koho Studio SRL

- pentru activitati de marketing, respect pentru transmitere, pentru furnizarea de comunicatii comerciale (e-mail, sms), pentru productia comerciala de bunuri si servicii SC Koho Studio SRL, site intermediar.

Subiect: Prelucrarea datei intrării în vigoare a prezentului regulament face obiectul dispozițiilor prezentului regulament. În sensul prezentului regulament, autoritățile competente ale statelor membre au dreptul de a contacta autoritățile competente ale buletinului informativ pentru a le contacta. Pentru prima dată, prima parte la comunicarea comercială va fi informată despre e-mailul/sms-ul final al comunicării comerciale. Furnizorii cu același număr de plante sunt opționali. Rambursările de fitinguri pot fi utilizate în scopul de a determina dacă există sau nu un efect negativ asupra substanței.

- în scopul monitorizării sitului, monitorizarea și implementarea monitorizării experimentale se efectuează pe șantier. Subiect: Prelucrarea persoanei vizate în scopul funcționării site-ului este justificată de obiectivul SC Koho Studio SRL Furnizorii cu același număr de plante sunt opționali. Fitingurile de reflux din centrul plantei sunt fie negative pentru piele.

Durata pentru care for prelucrama date

În principiu, SC Koho Studio SRL este responsabilă pentru faptul că datele personale nu sunt disponibile la momentul vânzării.

În cazul unui client care este în curs de desfășurare a unui contract cu un antreprenor și un antreprenor în conformitate cu legea contractului, revizuirea juridică a SC Koho Studio SRL (ex ex. seara 10 a datelor privind implementarea financiară a contribuția financiară la piața internă).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Koho Studio SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără a afecta prelucrările desfășurate de SC Koho Studio SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. .

Date personale cu caracteristici personale

Pentru prima dată, SC Koho Studio SRL va fi responsabilă de operarea afacerii SC Koho Studio SRL, care va fi folosită ca intermediar, autoritatea centrală a autorității, în special numărul exemplar:

 • pentru administrarea site-ului;

 • În contextul activităților Comunității în domeniul primelor, este posibil ca statele membre să faciliteze participarea statelor membre la organizarea promovării SC Koho Studio SRL;

 • în scopul personalizării și utilizării site-ului și a serviciilor se efectuează pe o bază intermediară;

 • în scopul analizei datelor, testelor și cerealelor, monitorizării recuperării și activității, deshidratării valorificării și autentificării recuperării;

 • pentru marketingul comunicațiilor comerciale și în scopul limitării pieței;

 • concomitent cu datele personale ale persoanei vizate etc.
   

Transfer de date personale

Datele personale ale SC Koho Studio SRL pot fi transferate în România, Uniunea Europeană.

Beneficii de îngrijire

În sensul legislației privind furnizarea de date cu caracter personal, valabilitatea datelor cu caracter personal va fi supusă următoarelor condiții:

 • informatiile furnizate, cu privire la detaliile activitatii preexistente a SCO Koho Studio SRL, sunt conforme cu prezentul document;

 • data accesului, respectând obligația de confirmare a numelui părții SC Koho Studio SRL este supusă obligației persoanei vizate, preciziei modalității preventive de îngrijire a persoanei vizate categoriile de destinatari ai datelor etc. ;

 • rectificat, respectuos de rectificat, în beneficiul autorității competente, SC Koho Studio SRL și date personale neexperimentate/incomplete, precise sau date incomplete; Rectificarea / completarea va fi comunicată datele destinate la care fu transmis, cu excepția cazului în care acest lucru se doveește imposibil eupuri disproporționate.

 • Scutirea se bazează pe următoarele motive („exceptarea propusă”):

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • în cazul îngrijirilor, altele decât cele existente în domeniul juridic;

  • În acest caz, îngrijirea persoanei în cauză este precedată de existența unui motiv de îngrijire legitimă;

  • în cazul îngrijirii personale a unei persoane care a fost tratată ilegal;

  • În acest caz, datele personale ale persoanei în cauză nu trebuie să fie afectate de lege;

  • datele personale ale personalului din domeniul serviciului serviciilor sociale în conformitate cu regulile Uniunii au fost stabilite în cadrul Comunităţii.

 

În sensul prezentei decizii, SC Koho Studio SRL va fi anonimizată la sfârșitul anului (cu excepția personalului personal) și va continua să fie supusă statisticilor statistice relevante;

 • Restricționarea îngrijirii în îngrijirea:

  • persoana în cauză este precis informată, îngrijirea periodică nu este verificată;

  • prelucrarea ilegală, or persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb constraint utilizarea lor;

  • personalul nu poate fi obligat să efectueze îngrijire personală, chiar dacă este autorizat exclusiv de autoritatea competentă; sau

  • persoana în cauză este autorizată să efectueze comercializarea ajutorului în cauză prin intermediul unei persoane autorizate oficial.

 • (i) prima și cea mai importantă formă a structurii datelor cu caracter personal este structurată, este descrisă din punct de vedere al naturii și formatului citației, tocmai (ii) data finală a transferului este SC Koho Studio SRL este o dată limitată. operator în sectorul îngrijirii administrației publice;

 • în cazul unei operațiuni - în cazul unei activități comerciale care poate fi desfășurată în conformitate cu cerințele prezentului Regulament;

  • În speță, există un interes legitim în grija statului membru în domeniul interesului public în domeniul interesului public în SC Koho Studio SRL în domeniul interesului public în domeniul securității sociale în domeniul asigurărilor sociale. .demonstrează că motivul de legitimitate și grija imperială justifică existența unui interes primordial, adică persoana în cauză are dreptul de a face acest lucru, de a-și exercita dreptul de a face acest lucru;

  • În speță, este posibil să se justifice utilizarea dreptului de marketing direct.

 • îngrijirea copiilor cu dreptul de a folosi echipament personalizat, respectarea utilizării apei în scopul autoreglementării, inclusiv utilizarea de îngrijire automată, autonomă, îngrijire pentru a produce îngrijire legală eficientă -o seminar;

 • autoritatea Autorității Republicii Grecia și Prelucrări Datelor cu Caracter Personal este o autoritate competentă, în care nu se ia în considerare grija.

 

În scopul suplimentării modulului aflat în grija persoanei în cauză, autorității competente i se poate solicita să contacteze autoritatea competentă a persoanei în cauză.

Utilizarea cookie-urilor pe Internet a fost confirmată. În cea mai mare parte, informațiile din modul se bazează pe următoarele informații, inclusiv pe linkul către politică :

bottom of page